نگــــران فردایت نبــــاش ، خــــــــدای دیــروز و امـــروزت ، فــردا هــم هــست